Dataportaal aanbesteding Zaanstreek-Waterland

Vereisten voor toegang verlening tot de data room

Hierbij wordt aan mij toegang verleend tot de informatie die in deze data room is opgenomen, waardoor ik in staat ben om de relevante informatie over de Concessie Zaanstreek-Waterland 2022 te bekijken. Hierbij verklaar ik te begrijpen dat mijn toegang tot de data room aan de onderstaande voorwaarden onderhevig is:

  1. Alle informatie die in deze data room is opgenomen is vertrouwelijk en wordt beheerst door de bepalingen zoals opgenomen in de geheimhoudingsverklaring die in het kader van de Concessie Zaanstreek-Waterland 2022 door de rechtspersoon die ik vertegenwoordig is ondertekend. Ik verklaar hierbij (i) alle informatie vertrouwelijk te zullen behandelen, (ii) deze informatie op geen enkele wijze aan anderen te zullen openbaren, ter beschikking te zullen stellen en/of op een andere wijze kenbaar te zullen maken, tenzij dit expliciet is toegestaan onder de getekende geheimhoudingsverklaring, en (iii) ervoor te zullen instaan en ervoor te zullen zorgdragen dat alle informatie opgenomen in de dataroom niet voor andere doeleinden dan in het kader van de Inschrijving voor de Concessie Zaanstreek-Waterland 2022 wordt gebruikt. Ik zal deze informatie niet ten behoeve van de verrijking van MIPOV-data combineren met andere informatie.
  2. Ik verklaar dat ik op geen enkele wijze de veiligheidssystemen die van toepassing zijn op de data room zal ontduiken en/of zal omzeilen, noch dat ik daartoe een poging zal doen. Ik verklaar dat ik geen enkel ander persoon toegang zal verlenen tot de data room en dat ik anderen dan ikzelf niet de mogelijkheid zal geven om toegang te verkrijgen tot de data room via het gebruik van mijn autorisatie.
  3. De informatie in deze data room is met zorg samengesteld om partijen, die geïnteresseerd zijn in de Concessie Zaanstreek-Waterland 2022 zoals geïnitieerd door de Vervoerregio Amsterdam, te ondersteunen bij hun eigen analyse van de onderliggende stukken in het kader van de Concessie Zaanstreek-Waterland 2022. De Vervoerregio Amsterdam stelt en/of pretendeert op geen enkele wijze dat de in de data room opgenomen informatie allesomvattend en sluitend is, noch stelt en/of pretendeert de Vervoerregio Amsterdam dat in de data room alle informatie beschikbaar is of wordt gesteld die een geïnteresseerde partij graag zou ontvangen of nodig acht in het kader van de analyse van een potentiële inschrijving in de Concessie Zaanstreek-Waterland 2022.
  4. Ik begrijp en bevestig hierbij dat de Vervoerregio Amsterdam geen verklaringen en/of bevestigingen geeft, expliciet of impliciet, met betrekking tot de accuraatheid en/of volledigheid van de informatie zoals opgenomen in de data room, en dat de Vervoerregio Amsterdam op geen enkele wijze aansprakelijkheid accepteert ten aanzien van het gebruik van de in de data room beschikbaar gestelde informatie en/of ten aanzien van het vertrouwen dat geïnteresseerde partijen ontlenen aan de in de data room beschikbaar gestelde informatie.
Door op de onderstaande “Ik accepteer”-knop te klikken, bevestig en erken ik dat ik de bovenstaande voorwaarden heb gelezen, heb begrepen en daarmee instem.